Vjezd do areálu servisu oploceného betonovým plotem je přímo z ulice Želivského.